English
Mapa webaKontakt


Obavijest natjecateljima javnog natječaja objavljenog 07.10.2014.

Temeljem Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 10/12) UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, objavljuje
                                                
OBAVIJEST NATJECATELJIMA
J A V N OG   N A T J E Č A J A
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora
objavljenog 07.10.2014.g.
 
Obavještavaju se natjecatelji koji su dostavili pisane ponude za Javni  natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora objavljen 07.10.2014.g. u Večernjem listu da će se ponude javno otvarati u prostorijama ustanove Upravljanje sportskim objektima na adresi: Trg Krešimira Ćosića 11, soba broj 16,  II kat, dana 11.11.2014.g. u 12:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu nazočiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici uz predočenje ovlaštenja/punomoći u pisanom obliku.