English
Mapa webaKontakt


Zaštita osobnih podataka

Ustanova Upravljanje sportskim objektima je voditelj ili izvršitelj obrade osobnih podataka ispitanika kako je definirano Općom uredbom o zaštiti podataka (tzv. GDPR) te je uskladila svoje poslovanje sa zahtjevima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18).
Kako bismo zaštitili prava osoba čije podatke obrađujemo (ispitanici), provodimo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka s ciljem osiguranja sigurnosti i povjerljivosti obrade osobnih podataka odnosno sprječavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristimo, a obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za svrhu obrade.
 
Prava ispitanika:
-           pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
-           pravo pristupa (ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuje li voditelj obrade njegove osobne podatke te ima pravo na pristup tim podacima)
-           pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
-           pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer voditelj obrade može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje i daljnju obradu osobnih podataka)
-           pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno ustanovi ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
-           pravo na povlačenje suglasnosti (privole) na obradu podataka temeljenu na suglasnosti (privolu) u bilo kojem trenutku
-           pravo ograničenja obrade osobnih podataka 
-           pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo zaprimiti, kopirati ili prenositi podatke iz baze Ustanove u bazu podataka drugog Voditelja obrade, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem privole ili ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 
Ispitanici čije osobne podatke obrađujemo mogu se zahtjevom (obrazac)  obratiti službeniku za zaštitu podataka ustanove Upravljanje sportskim objektima radi ostvarivanja prethodno navedenih prava putem e-mail adrese zop@terek.hr ili na adresu: Ustanova Upravljanje sportskim objektima – Službenik za zaštitu podataka, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb.
 
Opća pravila zaštite osobnih podataka  
Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Op�oj uredbi o za�titi podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Va�e osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Va�e podatke ne�emo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati tre�im osobama. Ukoliko �elite ostvariti pristup Va�im osobnim podacima, zatra�iti ispravak neto�nih podataka, brisanje podataka, ograni�enje obrade ili prijenos Va�ih podataka, slobodno se obratite slu�beniku za za�titu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne �elite vi�e primati na� newsletter molimo Vas po�aljite nam mail s naslovom ODJAVA.