English
Mapa webaKontakt


Informacije o remontu BK SveticePočetkom kolovoza krenulo se sa pojačanim redovnim održavanjem bazena, kojim su planirani određeni zahvati na redovnom održavanju i saniranju uočenih manjkavosti.
Predmetna sanacija je zbog određenih tehnoloških postupaka, sukladno uputama tehnologa, zahtijevala dodatne aktivnosti, te je posljedično tome neminovno produljenje prvobitnog planiranog roka.
S obzirom da su radovi u završnoj fazi, očekujemo da se isti završe do konca rujna 2018., kada bi se i bazen otvorio u punoj funkciji za korisnike.
Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Op�oj uredbi o za�titi podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Va�e osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Va�e podatke ne�emo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati tre�im osobama. Ukoliko �elite ostvariti pristup Va�im osobnim podacima, zatra�iti ispravak neto�nih podataka, brisanje podataka, ograni�enje obrade ili prijenos Va�ih podataka, slobodno se obratite slu�beniku za za�titu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne �elite vi�e primati na� newsletter molimo Vas po�aljite nam mail s naslovom ODJAVA.