English
Mapa webaKontakt


Redovni godišnji servis bazena

Na objektima PJ Bazeni vrštiti će se servisni radovi propisani „Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“ NN 79/2007, 113/08 i 43/09.
Tim je pravilnikom utvrđen opis radova koji se moraju odvijati na bazenskim kupalištima pa tako članak 11. navodi: „Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od dva sata. Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i sa bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu  (u daljnjem tekstu: sezonska kupališta). Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu potrebno je isprati najmanje jednom tjedno ili češće, sukladno naputku proizvođača, a sezonskih bazenskih kupališta na isti način samo u vrijeme rada.“

Uz navedene zahtjeve iz Pravilnika odvijaju se slijedeći radovi:
-          U vrijeme odvijanja servisa bazenskih kupališta vrši se i generalno čišćenje popratnih prostorija (tuševi, svlačionice, toaleti, nogoperi) na način da se nakon čišćenja dezinficiraju (hiperkloriraju) stijenke prostorija tuševa, sanitarni prostori, nogoperi i oplošje bazena.
-          U isto vrijeme vrši se servis sustava za kloriranje vode, sustav za korekciju vrijednosti pH bazenske vode i redox potencijala
-          Na filterima bazena također se vrši generalni servis sa zamjenom dotrajalih dijelova te hiperkloriranje cijelog sustava u strojarnici.
-          Kompenzacijski šahtovi bazena također se prazne, čiste mehanički i kemijski te nakon toga hiperkloriraju.

Uz dio obveznih radova prema Pravilniku, u vrijeme servisa kupališta odvijaju se godišnji servisi rasvjete bazena, eventualni građevinski popravci, soboslikarski radovi i sl.

Na objektima PJ Bazeni  vršiti će se servisni radovi  kako slijedi:
SRC Šalata – radovi počinju odmah nakon završetka klizališne sezone iza 31.03., a bazen se planira otvoriti 29.05.2017.
Bazen Iver – 15.08. - 01.09. 2017.
Bazeni Utrina –16.08. - 31.08.2017.
Sportski park Mladost – 01.08. - 31.08. 2017.
BK Svetice –-  početak radova 20.07. 2017. 
Zimsko plivalište Mladost – 31.07. - 18.08. 2017.