English
Mapa webaKontakt

Arhiva Bagatelne nabave 2015

Objava 15.12.2015.
Poziv za dostavu ponuda broj 2015-663-A
Radovi na preuređenju WC-a za potrebe invalidnih osoba na lokaciji Dom sportova-Dvorana D1

Poziv za dostavu ponuda broj 2015-663-A-1 (Izmjena dokumentacije)
Radovi na preuređenju WC-a za potrebe invalidnih osoba na lokaciji Dom sportova-Dvorana D1

Odluka o poništenju broj 2015-663-A

Objava 02.12.2015.
Poziv za dostavnu ponude broj 2015-663
Radovi na preuređenju WC-a za potrebe invalidnih osoba na lokaciji Dom sportova - Dvorana D1

Odluka o poništenju broj 2015-663

Objava 02.12.2015.
Poziv za dostavu ponuda broj 2015-411-A
Popravak klima komora GEA FAM1501 URO (2 komada) na lokaciji bazen Utrina

Odluka o odabiru broj 2015-411-A


Objava 30.11.2015.
Poziv za dostavu ponuda broj 2015-299
Izvođenje radova na otklanjanju nedostataka u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Poziv za dostavu ponuda broj 2015-299 (Izmjena dokumentacije)
Izvođenje radova na otklanjanju nedostataka u prostorima ugroženim ekspolzivnom atmosferom

Odluka o odabiru broj 2015-299


Poziv za dostavu ponuda broj 2015-676
Samohodna motorna kosilica sa sakupljačem trave

Odluka o odabiru broj 2015-676

Objava 23.11.2015.
Poziv za dostavu ponuda broj 2015-473
Sanitarna sječa i orezivanje stabala za razdoblje od jedne godine

Odluka o odabiru broj 2015-473


Objava 30.09.2015.
Poziv za dostavu ponuda broj 2015-544-B
Preventivna i obvezatna preventiva dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Poziv za dostavu ponuda broj 2015-544-B-Izmjena dokumentacije za nadmetanje kao dijela prethodno objavljenog poziva
Odluka o odabiru broj 2015-544-Bj