English
Mapa webaKontakt

Biljni i životinjski svijet

Prostor RŠC Jarun stanište je brojnih biljnih i životinjskih zajednica, pri čemu je osobito karakteristično područje oko Otoka divljine, gdje još prevladava močvarna vegetacija poput one uz rijeku Savu.
Na području Jaruna prevladava autohtona vegetacija vrbika i topolika kao predstavnika biljnih zajednica koje rastu uz vodu. Oko Otoka divljine rastu zajednice biljaka močvarnih i vlažnih staništa: trska, šaš, vodena metvica i rogoz, a u vodi prevladava žuti lokvanj (Nuphar lutea), krocanj i mrijesnjak.

Tijekom opsežnih istraživanja ekosustava Jarun, počevši od 1980-tih godina, na ovom je prostoru zabilježeno 29 vrsta riba, 130 vrsta ptica te više vrsta vodozemaca, gmazova i malih sisavca.
Od riba, najbrojnija je skupina šaranki, ali postoje i druge vrste poput balavca, sunčanice, linjaka, soma. Jezero se poribljuje dva puta godišnje vrstama koje održavaju ravnotežu unutar jezerskog ekosustava. To čine tako da se hrane vodenim biljem, planktonom i manjom ribom.

Od ptica posebno su značajne ptice močvarice, koje svojim načinom života uz vodu i pored nje utječu na njenu kakvoću. Najpoznatija močvarica među njima je crvenokljuni labud (Cygnus olor), koji se u većem broju pojavljuje u zimskim mjesecima. Hrani se gotovo isključivo biljkama te je potpuno pogrešno uvjerenje da mu se smije davati kruh ili bilo koja hrana namijenjena ljudima.
Na Jarunu su u zimskim mjesecima brojne i crne liske (Fulica atra) i kormorani (Phalacrocorax carbo).

Divlja patka (Anas platyrhynchos) obitava na ovom prostoru s većom brojnošću zimi, a inače je tu prisutna tijekom cijele godine, kao i siva čaplja (Ardea cinerea).


Napomena: slike su autorski rad Ane Kunštek

DSC00106.jpg
DSC00116.jpg
DSC00766.jpg
DSC01606.jpg
DSC02114.jpg
DSC02629.jpg
DSC05383.jpg
DSC07272.jpg
IM000228.jpg
labud.jpg
otok-ljubavi.jpg
sjenice.jpg
veliko-jezero.jpg