English
Mapa webaKontakt


Redovni godišnji servis gradskih bazena

 

Na objektima PJ Bazeni i ove godine se vrše redoviti servisni radovi propisani „Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“ NN 79/2007, 113/08 i 43/09. Riječ je o servisima unutarnjih bazena dok su vanjski bazeni i dalje na raspolaganju svim korisnicima,  a prilikom slaganja rasporeda servisa bazena vodilo se računa o tome da korisnici ne budu zakinuti te će u vrijeme radova na nekom bazenu ostali bazeni biti otvoreni za korisnike.
 
Na objektima PJ Bazeni  vrše se servisni radovi  kako slijedi:
Bazen Iver – 05.08. – 19.08
Bazeni Utrina – 20.08. – 02.09.
Sportski park Mladost – 06.08. - 31.08
BK Svetice –  30.07 – 20.08.
Zimsko plivalište Mladost – 01.08. – 16.08.
Bazen Jelkovec -16.07. – 30.07.
 
Spomenutim pravilnikom utvrđen opis radova koji se moraju odvijati na bazenskim kupalištima pa tako članak 11. navodi: „Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od dva sata. Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i sa bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu  (u daljnjem tekstu: sezonska kupališta). Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu potrebno je isprati najmanje jednom tjedno ili češće, sukladno naputku proizvođača, a sezonskih bazenskih kupališta na isti način samo u vrijeme rada.“
 
Uz navedene zahtjeve iz Pravilnika odvijaju se slijedeći radovi:
- U vrijeme odvijanja servisa bazenskih kupališta vrši se i generalno čišćenje popratnih prostorija (tuševi, svlačionice, toaleti, nogoperi) na način da se nakon čišćenja dezinficiraju (hiperkloriraju) stijenke prostorija tuševa, sanitarni prostori, nogoperi i oplošje bazena.
- U isto vrijeme vrši se servis sustava za kloriranje vode, sustav za korekciju vrijednosti pH bazenske vode i redox potencijala
- Na filterima bazena također se vrši generalni servis sa zamjenom dotrajalih dijelova te hiperkloriranje cijelog sustava u strojarnici.
- Kompenzacijski šahtovi bazena također se prazne, čiste mehanički i kemijski te nakon toga hiperkloriraju.
 
Uz dio obveznih radova prema Pravilniku, u vrijeme servisa kupališta odvijaju se godišnji servisi rasvjete bazena, eventualni građevinski popravci, soboslikarski radovi i sl.dia_0026.jpg

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Op�oj uredbi o za�titi podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Va�e osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Va�e podatke ne�emo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati tre�im osobama. Ukoliko �elite ostvariti pristup Va�im osobnim podacima, zatra�iti ispravak neto�nih podataka, brisanje podataka, ograni�enje obrade ili prijenos Va�ih podataka, slobodno se obratite slu�beniku za za�titu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne �elite vi�e primati na� newsletter molimo Vas po�aljite nam mail s naslovom ODJAVA.