English
Mapa webaKontakt


Poribljavanje jezera Jarun

Poribljavanje jezera Jarun obavlja se od 1993. godine sa svrhom održanja kakvoće vode na razini pogodnoj za kupanje i rekreaciju te oblikovanja ihtiostrukture koja će u najboljoj mjeri održavati kakvoću vode na toj razini. 

Ove godine poribljavanje Jaruna će biti u petak, 29.04.2016. godine, te će u periodu od 30. travnja do 06. svibnja biti zabranjen ribolov na RŠC Jarun.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima ovlaštenik je ribolovnog prava u izdvojenoj ribolovnoj zoni jezera Jarun kojom upravlja prema Ribolovno-gospodarskoj osnovi, koja je temeljni dokument za gospodarenje pojedinom ribolovnom zonom ili ribolovnim područjem (prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, NN 106/01, 07/03, 174/4, 10/05, 14/14). Na temelju Ribolovno-gospodarske osnove određene su vrste i količina ribe te način poribljavanja.
 
Stvaranje optimalne ihtiostrukture složen je i dugotrajan proces. U tu svrhu u jezero se unose bijeli amur, bijeli i sivi glavaš, smuđ, pastrvski grgeč.
 
Neposredno prije ispuštanja ribe u jezero, potrebno je izmjeriti temperaturu vode jezera i temperaturu vode u bazenima za transport ribe, pri ćemu temperaturna razlika ne smije biti veća od 5oC.
 
Nakon poribljavanja, potrebno je zabraniti bilo kakav ribolov u razdoblju od 7 dana, u svrhu zaštite nasađenog ribljeg materijala.

 Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Op�oj uredbi o za�titi podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Va�e osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Va�e podatke ne�emo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati tre�im osobama. Ukoliko �elite ostvariti pristup Va�im osobnim podacima, zatra�iti ispravak neto�nih podataka, brisanje podataka, ograni�enje obrade ili prijenos Va�ih podataka, slobodno se obratite slu�beniku za za�titu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne �elite vi�e primati na� newsletter molimo Vas po�aljite nam mail s naslovom ODJAVA.